f gsdfg sdf

Poskytnutím mojich osobných údajov dávam dobrovoľne súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľovi www.artphoto.sk (Attila Mészáros, IČO, DIČ so sídlom Kráľovská 36, 927 01 Šaľa, ďalej len prevádzkovateľ) so spracúvaním osobných údajov za účelom ponuky produktov a služieb, prieskumu trhu, za účelom ponuky služieb a tovarov a iné marketingové účely až do odvolania.
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov tretej osobe, osobe poverenej vykonávaním činností alebo spolupracujúcej pri výkone činností uvedených v tomto bode, alebo bude spolupracovať na výkone týchto činností s prevádzkovateľom.
Zároveň súhlasím so spracúvaním a používaním osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.