Novinka v roku 2017: tematické stretnutia „Podvečer s Artphotom“

Prinášame vám príležitosť zúčastňovať sa pravidelných tematických stretnutí na rôzne fotografické témy s názvom „Podvečer s Artphotom“. Na stretnutiach si budete môcť vyskúšať rôzne fotografické techniky, zdokonaliť sa v remesle, alebo len využiť jedinečnú príležitosť stretávať sa a voľne diskutovať s kolegami fotografmi.

Stretnutia budú každý mesiac na predom určenú tému, ktorú včas zverejníme. Naši lektori vám pripravia všetko potrebné, vy okrem vlastného fotoaparátu nemáte žiadne starosti.

Napriek tomu, že stretnutia „Podvečer s Artphotom“ nie sú prioritne určené na výuku, voľná diskusia a prítomnosť fotografov s rôznym stupňom vedomostí vytvára pozitívnu klímu na vstrebávanie informácií aj pre menej skúsených. Máte možnosť získať okamžitú spätnú väzbu od ostatných, svoje prípadné chyby máte možnosť hneď korigovať.

Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti, účasť je podmienená registráciou na adrese info@artphoto.sk a zaplatením vstupného poplatku vo výške symbolických 5,- € / stretnutie, resp. 50,- € predplatné na rok 2017 (12 stretnutí).
Bližšie informácie vám poskytne Attila Mészáros (0903 952 173) alebo Ladislav Győrög (0903 361 761).
Privítame vás aj na FB stránke Artphoto, kde nájdete informácie aj o našich ďalších aktivitách.